Contractul care ne arată cât a costat Statuia lui Ovidius în 1883

De mai bine de 8 ani, din momentul în care am început proiectul Ghidului Turistic al orașului Constanța și împrejurimilor, ne macină mai multe întrebări la care nu am găsit răspuns în cărțile de istorie, în articolele științifice sau în simple articole de presă. Probabil că una dintre cele mai puțin cunoscute povești este cea a construirii Statuii poetului latin Publius Ovidius Naso, care domină Piața Ovidiu (fosta Piață a Independenței). Mai toate publicațiile apărute în cei peste 100 de ani de la inaugurarea statuii ne spun cam aceleași lucruri:

  • la inițiativa prefectului vremii, Remus Opreanu, s-a luat decizia înființării unui Comitet pentru construirea Statuii lui Ovidiu
  • cu ajutorul listelor de subscribție publică, balurilor, tombolelor, s-au strâns 15.625 lire,  la care Ministerul Instrucției Publice a adăugat 6000 lire, în total fiind 21.625 lire
  • sculptorul ales pentru a pune în operă lucrarea a fost Ettore Ferrari
  • mai știm că statuia a ajuns la Cernavodă în 1884 și mai apoi la Constanța, unde a stat într-o magazie a portului până la dezvelirea ei, în 18 august 1887.

Întrebarea care ne-a măcinat mai mulți ani a fost una simplă: Cum a luat legătura, cum s-a negociat prețul și cum a decurs comunicarea pe parcursul construirii statuii, dintre prefectul Remus Opreanu și sculptorul Etore Ferrari, având în vedere mijloacele de comunicare greoaie din acea perioadă.

După ani de căutări, sute de pagini de documente analizate, drumuri la arhive din străinătate, ne bucurăm astăzi, de Ziua Dobrogei, să aducem la lumină un document extrem de important pentru povestea reală a Statuii lui Ovidiu: Contractul semnat la 6 martie 1883 între Etore Ferrari și C.I Mitilineu (reprezentantul Comitetului construirii Statuii lui Ovidiu), contrasemnat de prefectul de la acea vreme și președintele Comitetului, Remus Opreanu. Aflăm din acest document care a fost suma exactă (14.000 franci aur) pe care au plătit-o constănțenii în acea perioadă și care au fost condițiile cerute pentru realizarea operei. Am reușit ca pe lângă aceste contracte (în limba română și în italiană), să descoperim și corespondența purtată între Comitet, reprezentantul în Italia al Comitetului și sculptorul Ettore Ferrari, documente care vor face parte dintr-o lucrare dedicată Statuii lui Ovidiu.

La mulți ani, Dobrogea, un loc cu povești extraordinare care așteptă încă să fie descoperite!

 

Contract

Remus Opreanu, Prefect al Districtului Constanța, constituind un Comitet cu scopul de a rădica un Monument public poetului latin Ovidio Nasone, și dorind a încredința esecuțiunea Statuei artistului Ettore Ferrari, sculptor și deputat în Parlamentul Italian la Roma, rămâne stabilite între  Președinte al comitetului, reprezentat în Roma de către D C.I. Mitilineu și sculptorul E Ferrari, condițiunile următoare:

Art.1 Sculptorul Ettore Ferrari se obligă de a esecuta o statuă în bronz, represintând pe poetul latin Ovidiu, în mărimea de duoi metri și cincideci centimetri (2 metri, 50cm) Cheltuielile cu modelarea, formarea, turnarea, în bronz și ori ce alte cheltuieli necessariie pentru esecuțiunea complectă a Statuei, vor fi in sarcina sculptorului.

Art. 2 Statua va fi conformă modelului presintat de către sculptor și aprobat de Comitet sau însărcinatul sîu, lassaind însă artistului libertatea de a face ori ce modificațiune cari ar putea să perfecționese opera în cestiune.

Art 3. Turnarea se va face a cera perduta și în bronz de prima calitate, după sistemul cellu mai bun al artei de fusiune.

Art. 4 Sculptorul se obigă de a consegna statua lui Ovid cu desăvârșire terminată și în condițiunile de mai sus posibilmente pentru sfîrșitul lunei lui August.

Art. 5 Darea în primire a Statuei va fi făcută de către sculptorul E Ferrari, în studioul seu la Roma, În mâinele persoanei represintand Comitetul din Constanța.

Art. 6 Statua, fiind destinată de a fi rădicată pe un piedestal, sculptorul Ferrari, a bine voit a primi de a face un mic desemn de planu cum va trebui să se facă piedestalul. Esecuțiunea piedestalului va remânea cu desevșire în sarcina Comitetului.

Art. 7 Comitetul, care se află cu reședința în Constanța (România), se angagează de a plâti sculptorului Ettore Ferrari din Roma, summa amicalmente redusă, ăn urma insistenței Dlui. C Mitilineu, la paispredecemii fr. (N 14,000fr) in aur, împărțită în patru rate și anume:

Art. 8 A) Prima rată de franci douămiicinci sute (N 2,500fr) la subscrierea presentului contract încheit între sculptorul E. Ferrari și D Mitilineu.

  1. B) A doua rată de fr. tremii(N 3,000fr) când statua va fi modelată și formată în gips.
  2. C) A treia rată de fr. douămiicinci sute (N 2,500fr) când va fi scosă și retușată cera sau terminate formele pentru turnare.
  3. A patra și cea din urmă rată de fr. sesemii (N 6,000fr) va fi plătită la darea în primire a lucrări complectă, după cum se prevede la art. 5.

Art. 9 Presentul contract nu va avea valore de cat după ulterioare aprobare a Comitetului din Constanța (România) și confirmarea prin semnatura Dlui. Remus Opreanu, Președinte al Comitetului. Acestă decisiune va trebui să fie luată inainte de 31 Martiu s.n., iară artistul ste liber după aurisatiunea dată prin telegrama Dlui. Președinte, ca se înceapă lucrarea, și acesta în prevederea scurtului timp se mai remâie prină la darea în primire al Statuei lui Ovid.

Făcut la Roma, în trei esemplare, adică: unul pentru Comitet, al 2a esemplar destinat artistului Ettore Ferrari și al 3a va fi conservat de D. Mitilineu, Insărcinatul Comitetului la Roma.

Făcut, azi la 6 Martiu s.n. 1883

Semnături E. Ferrari, C. I Mitilineu

 Comitetul pentru rădicarea Statuei lui Ovid la Constanța

 Subsemnatul, Președinte allu Comitetului pentru rădicarea Statuei lui Ovid În Constanța approbă contractul de mai sus, încheiat la Roma intre D. Ettore Ferrari, sculptor și deputat în Parlamentul Italian și Dl. C. I. Mitilineu, representant al Comitetului la Roma.

Președinte Remus A Opreanu

Prefectul județului Constanța

Constanța în 14/26 Martiu 1883

Și nu uitați! Dacă vă plimbați prin Centrul vechi al orașulu Constanța, puteți să vă bucurați de poveștile din acea zonă, direct pe telefonul vostru mobil în limba română sau engleză. Un proiect Constanta city Walking Guide –  Ghidul Litoralului

 

Lasă un răspuns

Nume
Email
Site web

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.